Consulent inkomen – Matchpartner Werving en Selectie – Stadskanaal

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal.
Wij vinden hetbelangrijk om een duurzame samenwerking aan te gaan. Hierbij isgezelligheid en een klik ook zeker belangrijk. Denk daarbij aan afen toe gezellig lunchen en koffie drinken met je vastecontactpersoon of sparren over jeloopbaan

ReageerDirect!

Waarom reageren naar deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Angela Tjapkes via 06 344644 83 of angela@matchpartner.nl

Functieomschrijving

Wil jijuitvoering geven aan de participatiewet en onze inwoner helpen opfinancieel gebied? Weet jij van aanpakken, ben je proactief enbesluitvaardig?

Als nieuwe collega kom je in eenleuk en goed samenwerkend team dat verantwoordelijk is voor debeoordeling van aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand enaanverwante regelingen in het kader van de Participatiewet en IOAW.Je voert intakegesprekken, je beheert een eigen caseload enonderzoekt, rapporteert en besluit op het gebied van rechtmatigeverstrekking van bijstand. Je informeert over rechten en plichtenen indien nodig leg je een boete of maatregel op. De gemeente iszich ervan bewust dat waar ‘vroeger’ vooral de nadruk lag op detoetsing, nu met veel creativiteit interpretatieruimte enafwijkruimte wordt gezocht in wet- en regelgeving om mensen uit deproblemen te helpen en te voorkomen dat mensen nog dieper in deproblemen raken. De mate van handelingsvrijheid is groter danvoorheen, evenals de toegenomen complexiteit in de uitvoering en demate van verantwoordelijkheid.

 

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal  1 jaar werkervaring binnen degemeente
 • Je beschikt over diepgaandevakinhoudelijke kennis op het gebied van de Participatiewet, IOAW,BBZ en andere inkomensondersteunende regelingen en een brede kennisop het gebied van het sociaal domein en kennis van de socialekaart. Zeker kennis en ervaring op het gebied van BBZ is eenpré;
 • Je hebt inzicht in de praktischecontext en uitwerking van het beleid als ook inzicht in demaatschappelijke context van belang, gelet op brede en complexecasuïstiek;
 • Je bezit competenties alsklantgerichtheid, flexibiliteit, invoelingsvermogen, analytisch,besluitvaardig en sociaalvaardig;
 • Je bent in staatom T-shaped te werken en om in individuele situaties besluiten tenemen buiten de reguliere kaders;
 • Je kunt goedsamenwerken met in- en externe partners in het SociaalDomein;
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding(bijvoorbeeld Sociaal Juridische Dienstverlening of HBORechten) 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot €4752,- o.b.v. 36uur
 • 100% Reiskosten of leaseauto
 • Eindejaarsuitkering
 • Pensioenregeling
 • 25 vakantiedagen opfulltime jaarbasis

Lees hier meer